ورم کرده ام از غصه...

راستش نمی خواهم نگرانتان کنم... ولی این روزها از خودم بدم می آید. افسرده شده ام و احساس می کنم یک ساده لوح تمام عیارم...

حالم خوب نیست. هیچ خوب نیست.

/ 7 نظر / 6 بازدید
زندان آسمان

نمی دونم چی شده ولی گمان می کنم خستگی ناشی از پرستاری یک کودک که پی در پی مریض شده و عدم همکاری اطرافیان روی این حست تاثیر مستقیم داره.در هر صورت امیدوارم موضوع جدی نباشه وهر چه زودتر حالت خوب بشه[ماچ]

مامان ارشک

اين وضعيت براي همه پيش مياد فقط بايد بلد باشي چطوري از سر بگذرونيش. موفق باشي.

ممول

الهی قربونت برم چی شدی ؟ چرا ؟ بابا پاشو دو روز دست دختر گلی رو بگیر بیا تهران پیش ما یه کم بگردیم و حرف بزنیم سبک شی [ماچ]

مصی

چرا لیدی جین عزیز. نبینم اینجوری غصه داری عزیزم[ماچ]

رها-ستایش

خصوصی